Som en del af vores solide erfaring har vi også løst mange opgaver indenfor interim området.

Kendetegnende for Interim løsninger er at der opstår et akut behov hos kunden typisk på grund af følgende :

 

  • nuværende ansvarlige for en funktion/opgave fratræder med kort varsel
  • der er ikke tid til at gennemføre et rekrutteringsforløb før en given deadline
  • virksomheden står midt i en periode med større forandringer og er endnu ikke afklaret omkring den fremtidige struktur

 

Her træder vi til med erfaring i løsning af interim opgaver og med en solid baggrund fra økonomiområdet

dækker vi bredt og er i stand til hurtigt at sætte os ind i nye problemstillinger.

Hør mere på : 30 56 61 35